Schedule

Full-day Events with Awesome Speakers

Piatok, 22. Február

09:00

Začiatok platieb (registrácia už nie je možná)

Zahrievacie turnaje, turnaje Slovak Open a Slovak Masters (muži, ženy, juniori, dvojice)

12:00

Zahrievací turnaj

Ukončenie platieb 11:30 / Turnaj mužov a žien

17:00

Slovak Masters Juniori

Turnaj chlapcov a dievčat

19:00

Slovak Masters Muži

Ukončenie platieb 18:30 / Semifinále najskôr od 23:00

20:15

Slovak Masters Ženy

Ukončenie platieb 18:30 / Semifinále najskôr od 22:00

Sobota, 23. Február

8:30 - 9:30

Ukončenie platieb (registrácia už nie je možná)

9:30 Turnaj Slovak Open Muži a 12:00 Turnaj Slovak Open Ženy

10:00

Slovak Open Muži

13:15

Slovak Open Ženy

14:45

Slovak Open Juniori

18:00

Finálová session

Finále turnajov Slovak Masters a Slovak Open ( najskôr o 18:00 Darts Slovak Open finále chlapcov, najskôr o 18:30 Darts Slovak Masters finále žien, najskôr o 19:00 Darts Slovak Masters finále mužov, najskôr o 19:30 Darts Slovak Open finále žien, najskôr o 20:00 Darts Slovak Open finále mužov )

Nedeľa, 24. Február

10:00

Turnaj Muži Dvojice

Finále najskôr o 14:00 Ukončenie platieb 09:30

10:00

Turnaj Ženy Dvojice

Finále najskôr o 13:00 Ukončenie platieb 09:30

Streda, 20. Február

23:59

Koniec online registrácie

Sobota, 1. December

00:01

Začiatok online registrácie

00:01

Začiatok online platieb

Friday, 22rd February

9:00

Payment of entry fees (no longer possible to register)

12:00

Warm-Up Tournaments

End of payments 11:30

17:00

Slovak Masters Juniors

Boys and Girls Singles

19:00

Slovak Masters Men´s Singles

End of payments 18:30 / Semi-finals not before 23:00

20:15

Slovak Masters Ladies Singles

End of payments 18:30 / Semi-finals not before 22:00

Saturday, 23th February

8:30 - 09:30

Payment period closes (no longer possible to register)

Women payments ends 12:00

10:00

Slovak Open Men’s Singles

13:15

Slovak Open Ladies Singles

14:45

Slovak Open Juniors

Boys and Girls Singles

18:00

Final session

Slovak Masters and Slovak Open final matches ( not before 18:00 Darts Slovak Open Boys Final, not before 18:30 Darts Slovak Masters Ladies Final, not before 19:00 Darts Slovak Masters Men Final, not before 19:30 Darts Slovak Open Ladies Final, not before 20:00 Darts Slovak Open Men Final )

Sunday, 24th February

10:00

Men’s Pairs

End of payments 9:30

10:00

Ladies Pairs

End of payments 9:30