Registrácia 2020 / Registration 2020

Registrácia 2020 / Registration 2020

  • Kontaktné údaje / Contact info
  • Registrácia súťažiacich / Competitor's registration
  • Ubytovanie / Accommodation
  • Výber platby a fakturačné údaje / Payment and billing information
  • Sumarizácia / Summary
0% Complete
1 of 5
So zákona sme povinný od vás žiadať tieto údaje, nakoľko budete ďaľej poskytovať osobné údaje / We are legally bound to collect this information, as you will be sharing personal infromation with us.