Finančné výhry

Warm-up

75% zo vstupného (finančne oceňovaných prvých 5 miest, trofej pre prvé 3 miesta)

Juniori

trofej pre prvé 3 miesta

Juniorky

trofej pre prvé 3 miesta

Muži dvojice

75% zo vstupného (finančne oceňovaných prvých 5 miest, trofej pre prvé 3 miesta)

Ženy dvojice

75% zo vstupného (finančne oceňovaných prvých 5 miest, trofej pre prvé 3 miesta)

Poznámka:

Všetky finančné výhry sú vrátane daní podliehajúce právu Slovenskej republiky. Rozdiel medzi čistou finančnou výhrou a výhrou vrátane daní zozbierajú organizátori, ktorí odvedú daň Daňovému úradu Slovenskej republiky.

“Súhlasím s poplatkom 2USD pre organizáciu WDF. Tento poplatok je už započítaný v jednotlivých výškach vstupných poplatkov. Poplatok bude refundovaný organizácii WDF.”

Pravidlá

Turnaje Slovak Open a Slovak Masters sa započítavajú do pozývacieho rebríčka BDO a môžu sa ho zúčastniť všetci hráči, ktorí sú spôsobilí hrať na Winmau World Masters a Lakeside World Professional Championships.
Juniori narodení 22.2.2003 a skôr, môžu štartovať aj v súťažiach seniorov.
 • Turnaje jednotlivcov sa hrajú podľa pravidiel WDF.
 • Hráči nebudú vyhlasovaní. Každý hráč je povinný si skontrolovať vyvesené hracie hárky, na ktorých je uvedený hrací čas a príslušný terč. Súťažiaci má byť k dispozícii 15 minút pred začatím jeho zápasu v blízkosti nemu pridelenému terču.
 • Hráč, ktorý sa nedostaví včas na zápas, zápas kontumačne prehráva. Po prvej výzve organizátora plynie lehota 5 minút do kontumácie hráča. Oznámenie o výzve nahlasuje rozhodca, alebo ním poverená osoba a čas výzvy napíše na písaciu tabuľku pri terči.
 • Porazený hráč píše automaticky ďalší zápas na terči, na ktorom prehral svoj zápas. Ak z rôznych dôvodov písať nemôže, musí si nájsť náhradu za seba, v opačnom prípade mu bude udelený dištanc na účasť na tomto turnaji v nasledujúcom ročníku.
 • Pokiaľ sa hráč nezúčastní vyhlásenia víťazov, stráca nárok na všetky odmeny.
 • Hráči na pódiu musia byť vhodne oblečení, neprípustné su džínsy, denimové nohavice, tepláky, mikiny, pokrývky hlavy, krátke nohavice. Pod vhodným oblečením sa myslí uzavretá spoločenská obuv, spoločenské nohavice a polokošela.
 • V celom hracom priestore je zakázané fajčiť, konzumovať nápoje a jedlo mimo priestorov na to určených.
 • Zápas sa začína rozhodom na stred. Víťaz rozhodu na stred začína zápas a všetky ďalšie nepárne legy vrátane prípadného rozhodujúceho legu. Poradie v rozhode na stred sa určí mincou.
 • Každý hráč má 9 šípok na rozhádzanie.
 • Všetky otázky ohľadne stavu skóre musia byť vyriešené ešte pred ďalším hodom hráča.
 • Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť program alebo herný systém.

Hrací formát

Hrá sa 501 DO. Všetky turnaje sa hrajú KO systémom.
Warm up:
 • Na 3 víťazné legy (Best of 5), od štvrťfinále na 4 víťazné legy (Best of 7).
Muži Jednotlivci / Slovak Open a Slovak Masters
 • Na 4 víťazné legy (Best of 7), od osemfinále na 5 víťazných legov (Best of 9), finále na 6 víťazných legov (Best of 11).
Ženy Jednotlivci / Slovak Open a Slovak Masters
 • Na 4 víťazné legy (Best of 7), od štvrťfinále na 5 víťazných legov (Best of 9).
Muži / Ženy Dvojice:
 • Na 4 víťazné legy (Best of 7)
Juniori / Juniorky:
 • Na 3 víťazné legy (Best of 5), finále na 4 víťazné legy (Best of 7).

Vstupné

Warm up: 10€/osoba
Muži Jednotlivci / Slovak Open Men’s Individual: 20€/osoba
Muži Jednotlivci / Slovak Masters Men’s Individual: 20€/osoba
Ženy Jednotlivci / Slovak Open Women’s Individual: 20€/osoba
Ženy Jednotlivci / Slovak Masters Women’s Individual: 20€/osoba
Muži / Ženy Dvojice: 20€/pár
Juniori / Juniorky: 0€/osoba

Sponzori a partneri

vďaka ktorým môžeme toto podujatie realizovať