Pobyt situovaný v epicentre miesta konania celého podujatia, v X-BIONIC® HOTEL, je navrhnutý tak, aby vyhovoval všetkým účastníkom Darts Slovak Open, ktorých cieľom je dosiahnuť tie najlepšie výsledky v najkrajšom prostredí Olympijského tréningového centra x-bionic® sphere.

Strategické situovanie rezortu v blízkosti európskych metropol ako Viedeň (50 min), Budapešť (120 min) a Bratislava (20 min) či novo postavená diaľnica D4R7 zaručuje jednoduchú a najmä rýchlu dostupnosť rezortu z okolitých miest a medzinárodných letísk.

Dokonca aj v súčasnej neistej dobe ovplyvnenej svetovou pandémiou, Olympijské tréningové centrum, slúžiace aj ako karanténne centrum pre profesionálnych športovcov bolo a je stále schopné zabezpečiť a garantovať kontinuitu a bezpečný priebeh športových tréningov a súťaží v rámci hermeticky uzavretej zóny s kontrolovaným vstupom len pre profesionálnych športovcov a účastníkov. Počas celej pandémie bolo OTC schopné, vďaka zabezpečeným a kontrolovaným zónam v rámci ubytovacie, športovej aj stravovacej časti rezortu a prísnym hygienickým opatreniam, privítať viac ako 3000 športovcov rôznych olympijských športov.

Cestovanie do rezortu zo zahraničia nepodlieha karanténe, nakoľko Olympijské tréningové centrum x-bionic® sphere má udelenú výnimku od Ministerstva zdravotníctva SR z pohľadu organizácie medzinárodného podujatia.

COVID REŽIM

Podujatie DARTS SLOVAK OPEN, pod záštitou športového zväzu, prebehne v rámci zriadeného Karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport x-bionic® Sphere Šamorín, v režime OTP bez účasti verejnosti, výlučne pre účastníkov  DARTS SLOVAK OPEN. Na Olympijské tréningové centrum v Šamoríne sa vzťahuje výnimka zo zákazu organizovania hromadných podujatí podľa §2 ods.2 písm. i) vyhlášky č. 5 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. 

Účastníci podujatia vedia vstúpiť do pre nich vyhradených zón X-bionic Sphere v rámci režimu OTP určených pre športoviská, stravovanie a ubytovanie. Režimom OTP sa na účely plnenia vyhlášky rozumie:

Očkovaní (O):

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

Testovaní s negatívnym výsledkom (T):

  • Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
  • Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P):

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Plne očkovaní účastníci sa pri príchode do Karanténneho tréningového centra preukážu potvrdením o plnom očkovaní, nie je potrebné testovanie pred vstupom ani počas trvania turnaja.

V prípade neočkovaných/neprekonaných účastníkov (bez plného očkovania): 

  • Odporúčaný variant – Neočkovaný ale ubytovaný účastník u nás v X-bionic Sphere – antigénový test mu bude poskytnutý pri príchode na ubytovanie a to bezplatne. Ak je súťažiaci ubytovaný u nás, nie je nutnosť pretestovania účastníka počas trvania turnaja a to aj v prípade, ak platnosť AG testu, nepokrýva celú dĺžku podujatia.
  • Neubytovaný účastník pri príchode do X-bionic Sphere sa preukáže negatívnym výsledkom testu PCR (nie starším ako 72hodín),  AG (nie starším ako 48 hodín), teda účastníci môžu mať test aj zo svojej domácej krajiny, nie je nutné aby sa testovali na Slovensku alebo priamo v X-bionic Sphere. V. prípade ak dĺžka platnosti testu nepokrýva celú dĺžku podujatia, účastník je povinný sa pretestovať v príslušný deň príchodu na podujatie.
  • Rovnako ak je súťažiaci ubytovaný mimo rezort X-bionic Sphere a test, ktorým sa preukázal pri príchode na turnaj nepokrýva celé trvanie turnaja, ktorého sa chce zúčastniť, je nutné pretestovanie účastníka a to vo vlastnej réžii. Najbližšie zriadené MOM v blízkosti Karanténneho tréningového centra sa nachádza na Dunajskej 5 – www.rescue-bh.sk , Šamorín otvorené v rámci uvedených prevádzkových hodín

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.